ORGANIZATORIAMS

NUOTRAUKOS

Atsisiuntę ir panaudoję vizualinį turinį viešai prieinamose skaitmeninėse platformose, leidiniuose ir kt. (išskyrus vidinėje komunikacijoje), įsipareigojate jo galutinį atvaizdavimą suderinti su mūsų administratore Beata – info@jurgisdid.com. Jei panaudojimas nėra suderintas, mes pasiliekame visą teisę neleisti naudoti vizualinės medžiagos. Nuotraukos yra UAB “DIGRALIS” nuosavybė.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

RENGINIO KLAUSIMYNAI